Razem możemy jeszcze więcej

Umowa nr: RPLD.09.02.01-10-A008/19-00 z dnia 19.06.2020
Wartość projektu: 7 224 493,27 zł
Okres realizacji: 06.2020r. – 01.2023r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego

Montaż finansowy projektu:
UE: 6 140 993,27zł
Budżet Miasta: 1 083 500,00zł

Partnerzy Projektu:
Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada”, ul. Ignacego Krasickiego 3, 97-300 Piotrków Trybunalski;
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA”, ul. Wolborska 86, 97-300 Piotrków Trybunalski;
Stowarzyszenie Koło pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, ul. Rycerska 16, 97-300 Piotrków Trybunalski;

Działania projektu realizowane są w ramach 8 modułów.

Stowarzyszenie „SZANSA” realizuje moduł nr 6 pn.:
„Klub wsparcie dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

 

Pobierz dokument, aby zobaczyć szczegóły

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

+48 519 477 299
+48 517 551 554

ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

Nasz KRS: 0000328216
Numer konta: 80 1090 2705 0000 0001 2254 1130
Sprawdź szczegóły na naszej stronie KRS

OPP 1,5%

Poniedziałek – Piątek:
8.00 – 18.00

Sobota – Niedziela:
Zamknięte

© 2024 – Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „SZANSA”