Razem możemy jeszcze więcej

Razem możemy jeszcze więcej

Umowa nr: RPLD.09.02.01-10-A008/19-00 z dnia 19.06.2020
Wartość projektu: 7 224 493,27 zł
Okres realizacji: 06.2020r. – 01.2023r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego

Czytaj więcej

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

+48 519 477 299
+48 517 551 554

ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

Nasz KRS: 0000328216
Numer konta: 80 1090 2705 0000 0001 2254 1130
Sprawdź szczegóły na naszej stronie KRS

OPP 1,5%

Poniedziałek – Piątek:
8.00 – 18.00

Sobota – Niedziela:
Zamknięte

© 2024 – Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „SZANSA”