Centrum Szansa budynek

Kilka słów historii...

Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wychowawczy, powstał w strukturze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych utworzyła Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, którego działalność polegała na rozwiązywaniu problemów częściej rodziców, niż samych dzieci. Następnie podjęto się prowadzenia zajęć pedagogicznych i logopedycznych, rozpoczęły się również zajęcia rehabilitacyjne – 2 razy w tygodniu.

circle_2
circle_1
circle_2
circle_2
circle_2

Pierwszego września 1993 roku, cały czas jeszcze w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstał Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wychowawczy, mający swoją siedzibę w budynku przy ulicy Rycerskiej. Ośrodek finansowany był wówczas przez Kuratorium Oświaty i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W kwietniu 1994 roku, rodzice niepełnosprawnych dzieci korzystających z pomocy Ośrodka utworzyli własne Stowarzyszenie pod nazwą Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, które stało się nowym organem prowadzącym dla Ośrodka. Celem statutowym powołanego Stowarzyszenia stało się niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzicom, poprzez prowadzenie wielokierunkowej działalności rehabilitacyjno – szkoleniowo – wychowawczej w utworzonym do tego celu ośrodku.

Od pierwszego września 1994 roku, Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wychowawczy, działający do tej pory przy ulicy Rycerskiej 16, przeniósł swoją siedzibę na ulicę Mickiewicza, wynajmując część powierzchni Przedszkola nr 11. Na ulicy Rycerskiej powołane zostały Warsztaty Terapii Zajęciowej dla młodzieży, których zadaniem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia ról społecznych.

W listopadzie 2007 roku, po latach nieudanych prób polepszenia sytuacji lokalowej przeprowadziliśmy się do lokalu przy ul. Wysokiej. To była wielka radość i duma dla dzieci, rodziców, pracowników – wyremontowane gabinety, nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, profesjonalne pomoce.

Galeria

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

+48 519 477 299
+48 517 551 554

ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

Nasz KRS: 0000328216
Numer konta: 80 1090 2705 0000 0001 2254 1130
Sprawdź szczegóły na naszej stronie KRS

OPP 1,5%

Poniedziałek – Piątek:
8.00 – 18.00

Sobota – Niedziela:
Zamknięte

© 2024 – Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „SZANSA”