Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego rozwoju do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej. Działania te stanowią również formę wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla dziecka i jego rodziców, opiekunów prawnych.

Jak uzyskać opinię o Wczesnym Wspomaganiu?

Udaj się z dzieckiem do lekarza specjalisty : neurologa/ lekarza rehabilitacji/ ortopedy/ laryngologa/ okulisty/ psychiatry. Lekarz wydaje ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/ niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii o Wczesnym Wspomaganiu. Konieczne aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia / niepełnosprawności oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:
  • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
  • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją,
  • niepełnosprawność intelektualną,
  • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie)
  • Autyzm i Zespół Aspergera,
  • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.
Rodzicu udaj się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełniony wniosek z dołączonymi dokumentami złóż w Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej. Poradnia w ciągu 30 dni powinna wydać OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. Ten dokument pozwoli aby nasi specjaliści zajęli się Waszym dzieckiem w najlepszy z możliwych sposobów.

Pobierz wniosek

Wniosek o zorganizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjnym "SZANSA"

Zespół

  • Katarzyna Czuchryta – neurologopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, trener EEG Biofeedback
  • Iwona Jaesche – pedagog specjalny
  • Anna Kopańska – Leszto – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia CBT, trener EEG Biofeedback, terapeuta TUS
  • Marlena Lalek – fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta integracji bilateralnej, oligofrenopedagog

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

+48 519 477 299
+48 517 551 554

ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

Nasz KRS: 0000328216
Numer konta: 80 1090 2705 0000 0001 2254 1130
Sprawdź szczegóły na naszej stronie KRS

OPP 1,5%

Poniedziałek – Piątek:
8.00 – 18.00

Sobota – Niedziela:
Zamknięte

© 2024 – Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „SZANSA”