Wyślij wiadomość

Kontakt z placówką

  Stowarzyszenie „Szansa” jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność edukacyjno – rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie. Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu miasta Piotrkowa Tryb., powiatu piotrkowskiego oraz powiatów ościennych (Radomsko, Bełchatów, Opoczno).

  Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „SZANSA” powstało w 1993 roku. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” jest organem prowadzącym Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „Szansa”. Oferujemy wieloprofilowe działania terapeutyczno – rehabilitacyjne na rzecz dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny w celu zwiększenia możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

  • DO LEPSZEJ JAKOŚCI ŻYCIA
  • DO SAMODZIELNOŚCI
  • DO NIEZALEŻNOŚCI
  • DO LEPSZEGO JUTRA