Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w roku 2023 realizuje działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programu finansowanego przez PFRON.

 

Zgłoszenie

Karta zgłoszeniowa do programu PFRON „Szansa na lepsze jutro” realizowanego w okresie 01.04.2023 – 31.03.2026

PFRON

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w roku 2023 realizuje działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programu finansowanego przez PFRON.

Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Tytuł projektu: Szansa na lepsze jutro
Rodzaj projektu: Projekt wieloletni (3 okresy)

  1. 01.04.2023 – 31.03.2024
  2. 01.04.2024 – 31.03.2025
  3. 01.04.2025 – 31.03.2026

Cel projektu
Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych przez:
– wieloprofilowe i zintegrowane działania edukacyjno-rehabilitacyjne na rzecz osoby z niepełnosprawnością i jego rodziny w celu zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
– przygotowanie dziecka do pełnienia funkcji społecznych w rodzinie, grupie rówieśniczej, w przedszkolu, szkole,
– przygotowanie do samodzielnego życia

Opis docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych)
Beneficjentami ostatecznymi projektu są:
– dzieci i młodzież niepełnosprawna z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem wczesnodziecięcym, opóżnieniem psychoruchowym, upośledzeniem głębokim. Beneficjentami są dzieci z autyzmem objęte superwizją, niepełnosprawne dzieci, których potrzeby wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych przez NFZ czy też zajęcia edukacyjne realizowane jako forma spelniania obowiązku szkolnego
– dorosłe osoby niepełnosprawne osoby, od dzieciństwa pozostające pod opieką Centrum /mózgowe
porażenie dziecięce, wodogłowie, opóźnienie psychoruchowe -dzieci w wieku szkolnym z trudnościami adaptacyjnymi
– rodzice, opiekunowie beneficjentów ostatecznych projektu

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia
1) rehabilitacja
2) zajęcia logopedyczne
3) trening kompetencji wczesnoszkolnych
4) samodzielny przedszkolak
5) terapia zajęciowa:
– zajęcia grupowe
6) muzykoterapia
7) biofeedback
8) terapia pedagogiczna – trudne zachowania
9) terapia psychologiczna
10) terapia ręki
11) trening umiejętności technicznych
12) Zoga

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

+48 519 477 299
+48 517 551 554

ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

Nasz KRS: 0000328216
Numer konta: 80 1090 2705 0000 0001 2254 1130
Sprawdź szczegóły na naszej stronie KRS

OPP 1,5%

Poniedziałek – Piątek:
8.00 – 18.00

Sobota – Niedziela:
Zamknięte

© 2024 – Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „SZANSA”