Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w roku 2019 realizuje działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programu finansowanego przez PFRON.

PFRON

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w roku 2023 realizuje działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programu finansowanego przez PFRON.

Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Tytuł projektu: Szansa na niezależne życie?
Rodzaj projektu: Projekt wieloletni (3 okresy)

Rodzaj projektu: Projekt wieloletni (3 okresy)
1) 01.04.2019 – 31.03.2020
2) 01.04.2020 – 31.03.2021
3) 01.04.2021 – 31.03.2022

Cel projektu:
Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych przez:
-wieloprofilowe i zintegrowane działania edukacyjno-rehabilitacyjne na rzecz osoby z niepełnosprawnością i jego rodziny w celu zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
-przygotowanie dziecka do pełnienia funkcji społecznych w rodzinie, grupie rówieśniczej, w przedszkolu, szkole,
-przygotowanie do samodzielnego życia

Opis docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych):
Beneficjentami ostatecznymi projektu są:
-dzieci i młodzież niepełnosprawna z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem wczesnodziecięcym, opóżnieniem psychoruchowym, upośledzeniem głębokim. Beneficjentami są dzieci z autyzmem objęte superwizją, niepełnosprawne dzieci, których potrzeby wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych przez NFZ czy też zajęcia edukacyjne realizowane jako forma spelniania obowiązku szkolnego
-dorosłe osoby niepełnosprawne osoby, od dzieciństwa pozostające pod opieką Centrum /mózgowe
porażenie dziecięce, wodogłowie, opóźnienie psychoruchowe -dzieci w wieku szkolnym z trudnościami adaptacyjnymi
-rodzice, opiekunowie beneficjentów ostatecznych projektu

Krótka charakterystyka projektu:
Realizacja zadania zakłada jednoczesną zintegrowaną naukę funkcji ruchowych, samoobsługi, porozumiewania się z zastosowaniem alternatywnych form komunikacji, opanowanie kompetencji społecznych koniecznych do funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w rodzinie, Realizacja zadania wymaga terapeutów, odpowiednich pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, zindywidualizowanych do realizacji programów dostosowanych do możliwości dziecka.
Działania jakimi objęte są dzieci to:
-zajęcia rehabilitacyjne wykraczające poza ilości i zakres wynikający ze zleceń NFZ, ukierunkowane na rehabilitację funkcjonalna, udzielanie instruktażu opiekunom
-zajęcia z zakresu usprawniania logopedycznego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji alternatywnej
-zajęcia pedagogiczne z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej jak również z tzw. „trudnych zachowań” u dzieci i młodzieży, utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym
-nauka czynności samoobsługowych, spożywanie pokarmu, korzystanie z toalety, ubieranie, rozbieranie – prowadzone przy udziale opiekunów dzieci
-zajęcia integracji sensorycznej
-zajęcia z psychologiem, indywidualne
-terapia z zakresu umiejetnosci społecznych dzieci z autyzmem tzw. trening umiejętnosci społecznych TUS
-wsparcie rozwoju intelektualnego, przyspieszanie procesow poznawczych, poprawa koncentracji – poprzez zastosowanie terapii Biofeedback
-redukcja szumów usznych, lepsze przewodzenie kostne – zajęcia treningu słuchowego – metodą Tomatisa
-zapewnienie dzieciom dowozu na zajęcia w szczególności do teatru ,kina, na basen, termy, mecze Grupa młodzieży i dorosłych beneficjentów objęta działaniami z zakresu: treningu czynności wykonywanych w życiu codziennym, treningu ekonomicznego,rehabilitacji społecznej
-Zajęcia muzyczne – przygotowujące grupę do publicznych występów na Pikniku Rodzinnym, Spotkaniu opłatkowym, na konkursie na Dniach Piotrkowa
-Grupowe zajęcia prowadzone przez rehabilitantów tzw. łamanie barier polegające na wyjściach w teren – pokonywania barier, gry, bywanie w miejscach publicznych takich jak: kręgielnia, teatr, kino, stadion, stadnina koni, gra w Boccie, dającą możliwość udziału w sportowej rywalizacji osobom z największymi dysfunkcjami, deficytami
-zajęcia komputerowe z młodzieżą – wykorzystanie komputera do ułatwienia kontaktów ze światem, możliwości wykorzystania do załatwiania bieżących potrzeb
– terapia forma, którą wprowadziliśmy w I etapie to 5 godzinny pobyt dziecka raz w miesiącu w sobotę, gdzie będą zapewnione zajęcia z terapii zajęciowej, zajęcia taneczne, gry i zabawy ruchowe, wspólne wyjazdy
Realizacja programu integracji środowiska osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez typu: wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na mecz, wyjścia na kręgle, wyjazd na Termy. Zadania realizowane są w placówce w sposób ciągły przez 12 m-cy w roku, przez 5 dni w tygodniu.

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia:
– zajęcia rehabilitacyjne
– terapia mowy,komunikacja alternatywna
– trening kompetencji wczesnoszkolnych
– samodzielny przedszkolak
– trening samodzielności
– trening umiejętnosci społecznych
– logorytmika
– muzykoterapia
– integracja sensoryczna
– terapia pedagogiczna – trudne zachowania
– terapia psychologiczna
– terapia reki
– biofeedback
– zajęcia Tomatisa
– łamanie barier – aktywna rehabilitacja
– terapia zajeciowa
– zajęcia komputerowe
– transport na zajęcia, termy, mecze, teatr
– rehabilitacja spoleczna termy
– rehabilitacja społeczna – teatr, koncert
– rehabilitacja społeczna – wyjścia do kina
– rehabilitacja społeczna – wyjścia na kręgielnie, wstęp do muzeów, obiektów kultury
– rehabilitacja społeczna – wstep na mecze

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

+48 519 477 299
+48 517 551 554

ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

Nasz KRS: 0000328216
Numer konta: 80 1090 2705 0000 0001 2254 1130
Sprawdź szczegóły na naszej stronie KRS

OPP 1,5%

Poniedziałek – Piątek:
8.00 – 18.00

Sobota – Niedziela:
Zamknięte

© 2024 – Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „SZANSA”