Informacje

Zapewniamy kompleksową rehabilitację obejmując opieką dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, realizując wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w indywidualnych oraz grupowych terapiach z zakresu logopedii, psychologii, rehabilitacji z fizjoterapeutą, pracy z terapeutą zajęciowym oraz terapeutą z zakresu integracji sensorycznej.

Kto może zostać objęty pomocą w ramach poradni zaburzeń wieku rozwojowego?

 • dzieci z grupy wysokiego ryzyka
 • dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu;
 • z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

W ramach oddziaływań Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oferujemy następujące formy oddziaływań terapeutycznych:

Celem oddziaływań fizjoterapeutycznych jest przede wszystkim przywrócenie sprawności i funkcjonowania w życiu codziennym osób dotkniętych urazem, chorobą lub niepełnosprawnością. Nasi terapeuci wykorzystują między innymi METODĘ NDT – BOBATH by pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju ta aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego. Pomoc jaką udziela terapeuta przy wykonywaniu ruchu ma zapewnić maksymalny i aktywny udział dziecka a jednocześnie ma on nie wywoływać nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

Ważna jest dla nas wymiana informacji między terapeutami a rodzicami pozwalająca uzyskać jak największe efekty pracy. Świadomy opiekun jest najlepszym terapeutą dla swojego dziecka.

Psycholog dziecięcy odgrywa bardzo ważną rolę w społeczeństwie, szczególnie w ostatnich czasach kiedy mierzymy się z coraz większymi trudnościami wychowawczymi i nie tylko. Psycholog podejmuje pracę nie tylko z dziećmi ale równie ważni są dla niego rodzice oraz najbliższe otoczenie. Podczas pierwszej wizyty poświęca czas na dokładny wywiad z rodzicem, poznanie zaobserwowanych trudności oraz rozpatrzenie problemu z perspektywy najbliższego otoczenia. Następnie dokonując oceny rozwoju uwzględnia kompetencje społeczne, kompetencje emocjonalne, zachowanie, sposób zabawy, więź z rodzicem jak również procesy poznawcze takie jak pamięć, uwagę, koncentrację. Rodzice w gabinecie mogą liczyć na pomoc z zakresu tak zwanego poradnictwa, czyli doboru zabawek i zabaw adekwatnych do wieku, doboru literatury z zakresu psychologii rozwojowej i wzmacniania kompetencji rodzicielskich, wyboru zajęć wspomagających rozwój.

Pomoc logopedy może być przydatna w przypadku, gdy dziecko jest wcześniakiem, rozwija się wolno, nieharmonijnie, ma stwierdzone nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Prawidłowa komunikacja dziecka ze światem wpływa w sposób istotny na proces kształcenia, wychowania i rozwój intelektualny. Wyrażanie potrzeb dziecka jest możliwe poprzez mowę, która to otwiera drzwi do kolejnych etapów w jego rozwoju. Mowa jest ściśle powiązana z odruchami oralnymi: ssania, połykania, wydzielania śliny, a następnie z gryzieniem i żuciem. Wszelkie anomalie zarówno w obszarze pobierania pokarmu, jak i odstępstwa od przyjętych schematów rozwoju mowy są możliwe do zaobserwowania przez specjalistów wspierających rodziców w pierwszych miesiącach życia dziecka. Szybka diagnoza, a w razie potrzeby terapia, dają możliwość zoptymalizowania rozwoju dziecka.
Wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Na tego rodzaju rehabilitację kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dzieci, diabetologii dziecięcej, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni w roku kalendarzowym. O częstotliwości i rodzaju wykonywanych świadczeń decyduje lekarz prowadzący.
Jeśli Twoje dziecko nadmiernie reaguje na niektóre bodźce:
 • nie lubi być dotykane
 • unika określonych rodzajów ubrań, zabiegów higienicznych
 • unika chodzenia boso po nieznanym podłożu lub chodzi na palcach
 • preferuje określoną konsystencję i smak jedzenia
 • unika wchodzenia na drabinki, huśtawki
 • jest rozdrażnione w zatłoczonych, głośnych lub jaskrawo oświetlonych miejscach
 • lub przeciwnie – wydaje się nigdy nie mieć dość stymulacji i samo jej sobie dostarcza
 • celowo uderza ciałem o przedmioty
 • nadmiernie lubi zabawy związane z kręceniem, huśtaniem, wspinaniem
 • jest mało wrażliwe na ból i zmianę temperatury otoczenia
 • lubi zabawy związane z brudzeniem rąk
 • ma problemy z równowagą, koordynacją
 • z trudem uczy się nowych umiejętności
 • ma trudności z koncentracją – łatwo się rozprasza i nie potrafi dokończyć rozpoczętej czynności
 • ma problemy w interakcjach społecznych

Mogą to być sygnały zaburzeń w Integracji sensorycznej. Kluczowe dla specjalistów jest zrozumienie i monitorowanie tego, jak dziecko przetwarza informacje sensoryczne. Szybki proces diagnozy, wdrożenie odpowiednich oddziaływań pozwala pomóc dzieciom lepiej zrozumieć świat i nabrać nowych umiejętności do radzenia sobie z otaczającym światem.

Treść…

Treść…

Zespół

 • Renata Malik – neurologopeda, oligofrenopedagog, pedagog resocjalizacji, psychologiczne wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z problemami
 • Beata Skopińska – Zajda – neurologopeda, pedagog
 • Weronika Baryła – neurologopeda, oligofrenopedagog
 • Wioleta Dudzic – psycholog kliniczny, neuropsycholog kliniczny
 • Anna Chwałowska – terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania
 • Małgorzata Kołodziejczyk – terapeuta Integracji Sensorycznej, logopeda
 • Dominika Czerwińska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Ewa Stankowska – terapeuta zajęciowy, terapeuta ręki
 • Marta Bojanowska – fizjoterapeuta
 • Kinga Krasoń – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog
 • Kamil Krasoń – fizjoterapeuta
 • Marta Pietraszko – fizjoterapeuta, terapeuta NDT – Bobath, NDT – Bobath Baby
 • Monika Kłoczko – psycholog
Formularz kontaktowy

  Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  +48 519 477 299
  +48 517 551 554

  ul. Wolborska 86
  97-300 Piotrków Trybunalski

  Nasz KRS: 0000328216
  Numer konta: 80 1090 2705 0000 0001 2254 1130
  Sprawdź szczegóły na naszej stronie KRS

  OPP 1,5%

  Poniedziałek – Piątek:
  8.00 – 18.00

  Sobota – Niedziela:
  Zamknięte

  © 2024 – Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „SZANSA”