RODO
Informacje
Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "SZANSA"
ul. Wysoka 21
97-300 Piotrków Trybunalski

tel/fax: 44 645 96 40
kontakt@centrumszansa.pl

NIP 771-25-52-455
Regon 10067618300035
PKO BP 90 1020 3916 0000 0902 0021 9626
Dodane: 2015
Malowanie

Głównym
celem zajęć jest nauczenie młodzieży
rozpoznawania źródeł różnych emocji i wyrażania ich w sposób
społecznie akceptowany. Odnosi się głównie do osób, których
zdolności językowe nie pozwalają na wyrażanie innym swoich
przeżyć. Sztuka może pomóc im w lepszym poznaniu i określeniu
siebie i swoich emocji, a także stać się głównym środkiem
ekspresji emocjonalnej. Często emocje trudno nazwać słowami,
zdarza się, że nie można określić ich wyraźnie i jednoznacznie.
Niekiedy możemy coś lubić, podziwiać, a jednocześnie bać się
tego. Podobnie może być z osobami – ta sama osoba kiedyś
wywoływała nasz zachwyt, teraz nawet jej wspomnienie wywołuje
naszą złość, a jednocześnie bylibyśmy szczęśliwi, gdyby nas
zauważała. Są sytuacje, w których nie wiemy, czy to, co czujemy
do drugiej osoby to serdeczna przyjaźń, czy miłość. Czasami
trudno coś wyrazić, gdyż brakuje nam słów, a taką możliwość
daje , nawet najbardziej nieudolny obrazek. W twórczości
plastycznej dziecko przekazuje swoją wiedzę o świecie i swój
stosunek emocjonalny do jego elementów, pokazuje co widzi, jak
myśli. Może także rzutować swoje urazy i konflikty na dzieło
plastyczne, uwalniać się od napięć psychicznych. Wspólne
tworzenie umożliwia także przeżycie sukcesu. Wykonanie pracy
plastycznej, jej omówienie, prezentacja to okazja do przeżycia
satysfakcji, dumy i zadowolenia. Twórczość plastyczna wykonywana w
grupie ze względu na posługiwanie się kodem pozawerbalnym, a zatem
uniwersalnym, sprzyja lepszemu porozumiewaniu się, komunikowaniu.
Dzięki pracy w grupie dzieci uczą się rozpoznawać uczucia innych
i właściwie na nie odpowiadać.
Zajęcia realizowane w ramach programu PFRON "Samodzielność krokiem do niezależności"
Powrót do multimedii > > >
24
Listopad
Kotlina Kłodzka
Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej w dniach 24-27.11.2016
04
Listopad
Zakończenie 1 etapu budowy
Informujemy, że w dniu 4.11.2016 zakończyliśmy 1 etap budowy nowej siedziby Centrum "SZANSA"
18
Wrzesień
Zakopane
Wycieczka do Zakopanego w dniach 18-22.09.2016
Impreza dofinansowana przez PFRON