RODO
Informacje
Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "SZANSA"
ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

tel.: 519 477 299
kontakt@centrumszansa.pl

NIP 771-25-52-455
Regon 10067618300035
PKO BP 90 1020 3916 0000 0902 0021 9626
Kilka słów historii...

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Wychowawczy, powstał w strukturze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych utworzyła Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, którego działalność polegała na rozwiązywaniu problemów częściej rodziców, niż samych dzieci. Następnie podjęto się prowadzenia zajęć pedagogicznych i logopedycznych, rozpoczęły się również zajęcia rehabilitacyjne - 2 razy w tygodniu.

Pierwszego września 1993 roku, cały czas jeszcze w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstał Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Wychowawczy, mający swoją siedzibę w budynku przy ulicy Rycerskiej. Ośrodek finansowany był wówczas przez Kuratorium Oświaty i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W kwietniu 1994 roku, rodzice niepełnosprawnych dzieci korzystających z pomocy Ośrodka utworzyli własne Stowarzyszenie pod nazwą Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, które stało się nowym organem prowadzącym dla Ośrodka. Celem statutowym powołanego Stowarzyszenia stało się niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzicom, poprzez prowadzenie wielokierunkowej działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej w utworzonym do tego celu ośrodku.

Od pierwszego września 1994 roku, Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Wychowawczy, działający do tej pory przy ulicy Rycerskiej 16, przeniósł swoją siedzibę na ulicę Mickiewicza, wynajmując część powierzchni Przedszkola nr 11. Na ulicy Rycerskiej powołane zostały Warsztaty Terapii Zajęciowej dla młodzieży, których zadaniem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia ról społecznych.

W listopadzie 2007 roku, po latach nieudanych prób polepszenia sytuacji lokalowej przeprowadziliśmy się do lokalu przy ul. Wysokiej. To była wielka radość i duma dla dzieci, rodziców, pracowników - wyremontowane gabinety, nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, profesjonalne pomoce.
01
Styczeń
Nowa siedziba
Informujemy, że od dnia 2.01.2020 Centrum SZANSA prowadzi działalność przy ul. Wolborskiej 86 w Piotrkowie Tryb.
26
Styczeń
Bal Charytatywny
Bal Charytatywny z którego dochód zostanie przezna- czony na wykończenie wnętrz w nowej siedzibie Centrum "SZANSA" 26.01.2019 godz. 20.00 Sala OSP w Szydłowie
19
Grudzień
Przekazanie placu budowy
W dniu 19.12.2018 nastąpiło przekazanie placu budowy firmie MONTEX - wykonawcy II etapu budowy nowej siedziby Centrum "SZANSA"