Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "SZANSA"
ul. Wysoka 21
97-300 Piotrków Trybunalski

tel/fax: 44 645 96 40
kontakt@centrumszansa.pl

NIP 771-25-52-455
Regon 10067618300035
PKO BP 90 1020 3916 0000 0902 0021 9626
Newsletter (podaj adres e-mail):
Dodane: 2016
Zawiadomienie

Zamawiający: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "SZANSA" 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wysoka 21
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
"Budowę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego "SZANSA" w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 86  Etap I - Stan surowy budynku wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym"

Treść zawiadomienia do pobrania
tutaj
więcej > > >
Dodane: 2016
Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”
ul. Wysoka 21, 97-300 Piotrków Trybunalski; NIP 771-28-13-625; REGON 100676183
tel./fax. 44 645 96 40
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.centrumszansa.pl/

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”
Etap I – stan surowy budynku wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

więcej > > >
Dodane: 2015
Spotkanie w cukierni

Metodą wyrabiania zaradności i umiejętności wśród niepełnosprawnych są liczne treningi. Dotyczą nauki, rozumienia podstawowych zachowań oraz pełnienia wybranych ról w społeczeństwie. To co wydaje się być normalne w życiu pełnosprawnego człowieka, jest trudne i skomplikowane dla osoby np z upośledzeniem umysłowym. Oznacza to, że osoby takie, aby mogły być aktywne społecznie, powinny być poddawane specjalnym treningom.
Podstawowym celem zajęć realizowanych w ramach programu PFRON "Samodzielność krokiem do niezależności" jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę.
więcej > > >
Nowsze Starsze
24
Listopad
Kotlina Kłodzka
Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej w dniach 24-27.11.2016
04
Listopad
Zakończenie 1 etapu budowy
Informujemy, że w dniu 4.11.2016 zakończyliśmy 1 etap budowy nowej siedziby Centrum "SZANSA"
18
Wrzesień
Zakopane
Wycieczka do Zakopanego w dniach 18-22.09.2016
Impreza dofinansowana przez PFRON