RODO
Informacje
Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "SZANSA"
ul. Wysoka 21
97-300 Piotrków Trybunalski

tel/fax: 44 645 96 40
kontakt@centrumszansa.pl

NIP 771-25-52-455
Regon 10067618300035
PKO BP 90 1020 3916 0000 0902 0021 9626
Dodane: 2019
Zapytanie ofertowe / Etap 3

ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” ul. Wysoka 21, 97-300 Piotrków Trybunalski; NIP 771-28-13-625; REGON 100676183; tel./fax. 44 645 96 40

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
"BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO-REHABILITACYJNEGO „SZANSA” W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. WOLBORSKIEJ 86 ETAP III"

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” – Etap III – roboty budowlane związane z budową utwardzeń, dojść, dojazdów, parkingów, terenów zielonych, kanalizacji deszczowej od D7 do D1 z wpustami (6 wpustów zgodnie z PZT) i odcinek dodatkowy od D7 do ulicy oraz zjazdów publicznych z drogi powiatowej – ul. Wolborskiej

DOKUMENTY DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

PYTANIA OFERENTÓW
Pyt.1
W przedmiarze 1 w poz. 30 wpisano ilość- "0"- proszę o wyjaśnienie
Odp:
ilość "0" - wartość poprawna


Pyt.2
We wzorze umowy o roboty budowlane §1. jest mowa o budowie ogrodzeń. Przedmiary nie uwzględniają tego typu robót.
Odp:
budowa ogrodzenia - wyłączona z tego etapu


Pyt.3
W projekcie zagospodarowania terenu- projekt zamienny uwzględniono budowę zbiornika odparowującego. Czy budowa zbiornika wchodzi w zakres prac w tym etapie?
Odp:
zbiornik odparowujący jest już wykonany (jest adnotacja w zapytaniu ofertowym)


Pyt.4
W projekcie zagospodarowania terenu- projekt zamienny uwzględniono malowanie znaków poziomych. Czy prace te są konieczne do wykonania w tym etapie?
Odp:
malowanie znaków poziomych - do wykonania w tym etapie


Pyt.5
Czy jest dostępna dodatkowa dokumentacja techniczna jak np. Przekroje instalacji deszczowej?
Odp:
nie ma dodatkowej dokumentacji technicznej.Powrót do aktualności > > >
26
Styczeń
Bal Charytatywny
Bal Charytatywny z którego dochód zostanie przezna- czony na wykończenie wnętrz w nowej siedzibie Centrum "SZANSA" 26.01.2019 godz. 20.00 Sala OSP w Szydłowie
19
Grudzień
Przekazanie placu budowy
W dniu 19.12.2018 nastąpiło przekazanie placu budowy firmie MONTEX - wykonawcy II etapu budowy nowej siedziby Centrum "SZANSA"
17
Grudzień
Podpisanie umowy
W dniu 17.12.2018 podpisaliśmy umowę z Wykonawcą II ETAPU BUDOWY nowej siedziby "SZANSY" - firmą MONTEX